*.* Hôm nay ngày: 05/02/2023 *.*

Lượt truy cập

626927
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
253
253
1423
626927

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hội nghị đánh giá kế quả thực hiện...

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm
đặt hàng và nhân rộng mô hình đào tạo nghề
cho lao động nông thôn

Ngày 20/7, tại Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đặt hàng và nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng, ông Nguyễn Chiến Thắng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Đào Văn Tiến – Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên thuộc Tổng cục; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Ủy Ban Dân tộc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam; đại diện một số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trường trung cấp, cao đẳng tham gia thí điểm đặt hàng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn;


Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đào Văn Tiến – Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thí điểm đặt hàng đào tạo và nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đó, việc triển khai thí điểm đặt hàng đào tạo và nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2010 – 2012: Tổ chức thí điểm đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cho đối tượng thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế và thí điểm các mô hình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn tại các địa phương trong cả nước. Giai đoạn 2013 -2017: Tổ chức nhân rộng các mô hình đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn có hiệu quả.

Về kết quả thực hiện, giai đoạn 2010 -2012, đã có 26 trường (gồm 24 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp) tham gia đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ trung cấp, cao đẳng với số nghề đào tạo là 37 nghề. Tỷ lệ lao động nông thôn được học nghề đạt 86% chỉ tiêu kế hoạch. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã lựa chọn các cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện đặt hàng triển khai thí điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, kết thúc giai đoạn, đã có 15.085 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới ba tháng.

Đối với việc triển khai nhân rộng mô hình đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng cho lao động nông thôn, kết thúc giai đoạn 2013 – 2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đúc rút và triển khai thực hiện các quy trình tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương. Các mô hình đào tạo đã được xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện: Mô hình đào tạo phi nông nghiệp cho lao động nông thôn theo yêu cầu về vị trí việc làm của doanh nghiệp và được doanh nghiệp tuyển dụng theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm; mô hình đào tạo tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn, làng nghề, hình thành các tổ, nhóm sản xuất; mô hình đào tạo nghề máy trưởng, thuyền trưởng hạng IV cho ngư dân; mô hình cơ sở đào tạo phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người khuyết tật theo yêu cầu vị trí việc làm tại doanh nghiệp và được doanh nghiệp tuyển dụng theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm; mô hình doanh nghiệp trực tiếp  đào tạo nghề phi nông nghiệp cho người khuyết tật theo vị trí việc làm để tuyển dụng việc làm trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm; mô hình đào tạo giáo viên, người dạy nghề giảng dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn do Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội đề xuất; mô hình đào tạo nghề và kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn do Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội đề xuất.

Nhìn chung, công tác thí điểm và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc bất cập trong triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đó đề xuất chỉnh sửa chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho phù hợp; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ một phần giúp địa phương hình thành các vùng sản xuất, vùng chuyên canh, cung cấp nhân lực cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp,...Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế trong công tác triển khai thực hiện như: các địa phương chưa xây dựng định mức kinh tế chi phí đạo tạo cho từng nghề, hiện các địa phương chỉ ban hành định mức hỗ trợ cho từng nghề, do vậy mức hỗ trợ đào tạo nghề thấp, ảnh hưởng chất lượng đào tạo; sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, tư vấn học nghề, việc làm, xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình trong tổ chức đào tạo và tạo việc làm cho người học nghề còn hạn chế; việc triển khai nhiều nơi còn chậm, ảnh hưởng tới kết quả thực hiện,...


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã nhấn mạnh hai nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, về đặt hàng đào tạo bao gồm hai kênh, kênh từ ngân sách nhà nước để đặt hàng đào tạo, kênh nữa là đặt hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà nước có nhu cầu và đặt hàng bằng việc bố trí ngân sách và đặt hàng bằng ngân sách nhà nước thì phải thực hiện theo quy định của nhà nước. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu thì sử dụng nguồn lực sẵn có để đặt hàng. Việc đặt hàng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp đã được địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực triển khai thực hiện. Về quy định hướng dẫn, đối với đào tạo đặt hàng trình độ trung cấp, cao đẳng tuy đã có cơ chế nhưng quy định cụ thể cách làm còn vướng mắc. Riêng với đào tạo đặt hàng trình độ sơ cấp, đã có quy trình và quy định hướng dẫn cụ thể. Điều quan trọng nhất trong đặt hàng đào tạo nghề là khung giá và định mức kinh tế - kỹ thuật, hiện nay điều này đang gặp phải một số vướng mắc. Phó Tổng Cục trưởng cho rằng cần có nghiên cứu xây dựng các quy định cụ thể về đào tạo đặt hàng trình độ trung cấp, cao đẳng trong thời gian tới. Việc đào tạo đặt hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo các trường. Thứ hai, đối với việc thí điểm mô hình đào tạo, cần nghiên cứu, tổng kết những mô hình tốt, có hiệu quả để triển khai nhân rộng. Đồng thời cũng cần nghiên cứu các mô hình đào tạo chưa tốt để đánh giá rút kinh nghiệm.

                                                                                                              VP TCGDNN

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/36852/seo/Hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-dat-hang-va-nhan-rong-mo-hinh-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon/Default.aspx

 

Tuyển sinh

Thông báo mới

Liên kết website

Hình ảnh