Lịch công tác tuần của trường Trung Cấp Nghề Chợ Mới

 

Lịch công tác tuần của Trường từ ngày 11/05/2015 đến ngày 16/05/2015

 

Ngày, tháng, năm Nội dung Địa điểm, thời gian Ngườ thực hiện Các ngàn nghề liên quan
Thứ hai (11/05/2015)  sáng

- Họp cơ quan

- 7h30, Trường TCN Chợ Mới - Toàn thể CB, VG  
chiều

- Tư vấn tuyển sinh ở các Trường THPT, THCS trên địa bàn huyện

-  13h30, các Trường THPT, THCS

- T. Trúc, Huy

- BGH các trường

Thứ ba (12/05/2015) sáng

- Công tác ở Huyện Đoàn Chợ Mới

- 7h30, Huyện Đoàn CM

- T. Hớn

- Huyện Đoàn CM

chiều

- Đại hội Đảng viên Chi bộ

- 14h00, Trường TCN Chợ Mới

- Toàn thể Đảng viên

 

Thứ tư (13/05/2015)  sáng

- Dự HN Báo cáo viên

- Tư vấn tuyển sinh ở các Trường THPT, THCS trên địa bàn huyện

- Công tác ở Công ty may Đức Thành

- Công tác ở xã Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ

- 7h30, UBND xã Mỹ An

-    7h30, các Trường THPT, THCS

 

-    7h30, Cty may Đức Thành

- 7h30, UBND xã Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ

- T. Hòa

 

- T. Trúc, Huy

 

 

- T. Lễ

 

- T. Chương

 

- BTG HU Chợ Mới

- BGH các trường

 

 

 

 

 

 

 

chiều

-  Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ năm (14/05/2015) sáng

- Công tác ở Kiến An, Kiến Thành, Mỹ Hội Đông

- 7h30, UBND xã Kiến An, Kiến Thành, Mỹ Hội Đông

- T. Lễ, Hớn

- UBND các xã
chiều

- Bế giảng lớp Kỹ thuật nuôi bò

-    13h30, ấp Thị 2, Hội An, CM, AG

- T. Hòa, Huy, Chương

- UBND xã Hội An

Thứ sáu (15/05/2015)  sáng

- Dự Đại hội Chi bộ

- 7h30, UBND TT. Mỹ Luông

- T. Lễ, Hòa

 

chiều

- Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ bảy

(16/05/2015)

Sáng

- Làm việc bình thường

 

 

 

chiều - Làm việc bình thường