*.* Hôm nay ngày: 24/09/2021 *.*

Lượt truy cập

436044
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
322
1428
6011
436044

Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo - CT Học sinh

- Lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch nghiên cứu khoa học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Khảo sát nhu cầu đào tạo để có kế hoạch thiết kế chương trình đào tạo và dự kiến tuyển sinh hằng năm.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế về tổ chức thi tuyển sinh, học kỳ và thi tốt nghiệp.

- Tổ chức chỉ đạo các tổ chức chuyên môn, các giáo viên trong việc hướng dẫn HS-SV học tập rèn luyện trong mọi hoạt động, học trên lớp, tự học, thực hành, thí nghiệm, đi thực tế, sinh hoạt tập thể.

- Tổ chức thực hiện việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Xây dựng mối liên kết với các cơ sở, các trường trong tỉnh, trong khu vực và trong nước, nhằm phục vụ cho công tác đào tạo.

- Tổng hợp và tổ chức lưu trữ các kết quả học tập của HS, xác nhận kết quả học tập.

- Tổng hợp giờ dạy của giáo viên để tính định mức giảng dạy hằng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

- Nhân sự:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01

Nguyễn Quốc Thịnh

Email: quocthinhsldag@gmail.com

SĐT: 094.543.1742

Trưởng Phòng

- Phụ trách chung Phòng đào tạo.

- Phụ trách đào tạo hệ Trung cấp nghề, các hệ liên kết đào tạo, hệ đào tạo ngắn hạn tại trường.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh.

Và các công việc khác theo sự phân công của BGH.

02

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Email: nguyenttthuy68@gmail.com

SĐT: 01683 703 716

Phó Phòng

Phụ trách đào tạo nghề 1956.

- Tổng hợp danh sách học viên, điểm số, in ấn chứng chỉ các hệ, Quản lý chứng chỉ.

- Tổ chức thi cuối khóa các lớp 1956 và các hệ khác.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh. Và các công việc khác theo sự phân công của Phòng đào tạo.

03

Trần Thị Hà Giang

Email: 

SĐT: 0982 611 944

Nhân Viên

Phụ trách mảng liên kết đào tạo lái xe với Trường KTNVGTVT.

- Bán và thu nhận hồ sơ các hệ, quản lý kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GV các hệ đào tạo.

- Quản lý hồ sơ của học viên, Phòng đào tạo, quản lý sổ theo dõi công văn đi - đến của Phòng đào tạo.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh. Và các công việc khác theo sự phân công của Phòng đào tạo.

04

Trần Thị Hạnh Hoa

Email: 

SĐT:

Nhân Viên

- Quản lý học sinh CS2

- Thu nhận hồ sơ trung cấp, văn hóa, lái xe CS2

- Tham gia tư vấn tuyển sinh. Và các công việc khác theo sự phân công của Phòng đào tạo.

05

Lê Nhân Tâm

Email: lenhantam.dhag@gmail.com

SĐT: 01678 092 883

Nhân viên

-  Quản lý học sinh CS1

- Thu nhận hồ sơ trung cấp, văn hóa, lái xe CS1

- Tham gia tư vấn tuyển sinh. Và các công việc khác theo sự phân công của Phòng đào tạo.

 

Thông báo mới

Liên kết website

Hình ảnh