Giới Thiệu Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Khoa Giáo dục thường xuyên

Nhân sự:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ
01 Nguyễn Minh Được Trưởng Khoa

SĐT: 

Email: 

02 Nguyễn Đăng Khoa Phó Trưởng Khoa

SĐT: 

Email: 

03 Võ Lâm Sơn Giáo viên

SĐT: 

Email: 

04 Hồ Hùng Anh Giáo viên

SĐT: 

Email: 

05 Nguyễn Thị Xuân Cao Giáo viên

SĐT:

Email: 

06 Phạm Thị Dúng Giáo viên

SĐT:

Email:

07 Huỳnh Thị Kim Trang Giáo viên

SĐT:

Email: 

08 Phạm Thị Tuyết Hoa Giáo viên

SĐT:

Email:

09 Lê Thị Phương Giáo viên

SĐT:

Email:

10 Lê Mỹ Diệu Giáo viên

SĐT: 

Email: 

11 Trần Thị Giao Linh Giáo viên

SĐT: 

Email: 

12 Phạm Thị Thu Cúc Giáo viên

SĐT: 

Email: 

13 Trần Thị Thanh Trúc Giáo viên

SĐT:

Email:

14 Dương Nhật Minh Giáo viên

SĐT:

Email:

15 Trần Hải Yến Giáo viên