*.* Hôm nay ngày: 24/09/2021 *.*

Lượt truy cập

436004
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
282
1388
5971
436004

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp - Hành chánh - Thiết bị

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách được cấp và các nguồn tài chính ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, tổ chức hạch toán kế toán tài chính theo chế độ kế toán của Nhà nước ban hành.

- Trên cơ sở các nguồn thu, tổ chức cấp phát chi trả các hoạt động của nhà trường đúng, đủ, kịp thời và chính xác như : lương, phụ cấp, học bổng, khen thưởng, BHXH và kinh phí đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, thực tập, thực hành, tham quan, ngoại khóa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nhà trường.

- Thực hiện tốt nề nếp hành chính, xây dựng và lưu trữ sổ sách, chứng từ, chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc chi tiêu mua sắm tài sản, vật tư, việc thanh toán của các cá nhân và đơn vị trong nhà trường theo quy định

Nhân Sự:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01

Tôn Võ Hoàng Sơn

Email: 

SĐT: 0946.909 290

Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chánh - Thiết bị

- Thực hiện các công việc do Ban Giám hiệu phân công

- Quản lý điều hành công tác Tài chính - Kế toán

- Lập và phân bổ dự toán thu chi hàng năm, theo dõi; kiểm kê; báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ

02

Lê Phụng Hiệp

Email:Hiepcmag@gmail.com

SĐT: 01685.345 445

Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành Chánh - Thiết bị

- Thực hiện các công việc do Ban Giám hiệu phân công

- Quản lý điều hành công tác Tài chính - Kế toán

- Lập và phân bổ dự toán thu chi hàng năm, theo dõi; kiểm kê; báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ

03

Tô Lan Phương

Email:tlphuong@gmail.com

SĐT: 01677.910 919

Nhân viên

kế toán

Báo cáo quyết toán theo định kỳ.

-  Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của phòng Tài chính-Kế toán.

- Kiểm soát chi các hồ sơ thanh toán với Kho bạc.Chiết tính tiền lương; thu nhập tăng thêm

04

Lê Thị Phương Thảo

Email:

SĐT: 0918.685 756

Thủ Quỹ

Theo dõi các loại kinh phí gồm: Quỹ cơ quan; Quỹ khác. Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt.

05

Lê Bảo Hiếu

Email:lebaohieu1992@gmail.com

SĐT: 01683.949 442

Nhân viên

kế toán

Kế toán dạy nghề theo đề án 1956

06

Lê Thị Thanh Nhân

SĐT: 01272.251 198

Văn Thư  
07

Nguyễn Thị Huyền Trân

SĐT:

Nhân viên

Kế toán

 
08

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

SĐT:

Nhân viên

Kế toán

 
09

Nguyễn Hữu Đô

SĐT:

Bảo vệ  
10

Võ Ngọc Lễ

SĐT: 0918.828 085

Bảo vệ  
11

Phan Văn Thanh Tiễn

SĐT: 01687.440 152

Bảo vệ  
12

Đỗ Thị Kim Oanh

SĐT: 

Tạp vụ  

 

Thông báo mới

Liên kết website

Hình ảnh