*.* Hôm nay ngày: 19/10/2021 *.*

Lượt truy cập

440457
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
42
438
3201
440457

Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Khoa Giáo dục nghề nghiệp

          Nhân sự:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ  
01

Huỳnh Nhựt Huy

Email: nhuthuycm@gmail.com 

SĐT: 0989.636 303

Trưởng Khoa  
02

Hồ Can Lĩnh

Email: canglinh79@gmail.com

SĐT: 0917.808 095

Phó

Trưởng Khoa

 
04

Nguyễn Kim Hồng

Email: 

SĐT: 0912.534 605

Giáo viên  
05

Nguyễn Văn Phúc

Email:nguyenvanphuc2020@gmail.com

SĐT: 0979.361 329

Giáo viên  
06

Cao Duy Thái

Email: caoduythai.cdt.@gmail.com

SĐT: 0985.834 596

Giáo viên  
07

Huỳnh Tấn Phát

Email: htphat208@gmail.com

SĐT: 0949.624 236

Giáo viên  
08

Nguyễn Việt Chương

Email: chuongtcncm@gmail.com

SĐT: 0968.824 998

Giáo viên  
09

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Email: hanhdungnguyen1989@gmail.com

SĐT: 0974.599 441

Giáo viên  
10

Nguyễn Thị Thúy An

Email: nttan10SH@gmail.com 

SĐT: 01649.518 169

Giáo viên  
11

Nguyễn Thị Lan Chi

Email:

SĐT:

Giáo viên  
12

Phạm Quốc Ân

Email: 

SĐT: 01656.963 339

Giáo viên  

 

Thông báo mới

Liên kết website

Hình ảnh