Thông báo tuyển dụng viên chức Trường TCN Chợ Mới - 2017

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Thứ hai, 21/08/2017Tập tin đính kèm (Thông báo của Sở LĐ-TB&XH An Giang)/TB-1592-VP-So_signed.rar