*.* Hôm nay ngày: 01/10/2023 *.*

Lượt truy cập

733971
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
191
191
191
733971

Thời khóa biểu các lớp

 

 

Thời khóa biểu lớp KTL1 áp dụng từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2015

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phòng/Xưởng

 

P. 5

P. 5

P.5

P.5

P. 5

P.5

Sáng

1

SHL

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

 Vật Lý

Địa Lý 

2

Đại Số

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

 Vật Lý

Địa Lý

3

Đại Số

Lịch Sử

Đại Số

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

4

Lịch Sử 

Lịch Sử

 Vật Lý 

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

5

Lịch Sử

 

Vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng/Xưởng

 

P.6

P.6

P.6

P.6

Xưởng

P.5

Chiều

1

Anh văn

Lạnh Cơ Bản 

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

2

Anh văn

(Cô Thanh)

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

3

KT Điện Tử

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

4

KT Điện Tử

Lạnh Cơ Bản

Vẽ Kỹ Thuật

 

TT. Nguội

 

5

 

 

 

 

 

 

    (Thầy Trúc) (Thầy Thái) (Thầy Hớn)   (Thầy Huy)

 

Thời khóa biểu lớp MTT1 áp dụng từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2015

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phòng/Xưởng

 

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

Sáng

1

SHCN

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

Vật Lý

Địa Lý 

2

Đại Số

Hóa Học

Hóa Học

Đại Số

Vật Lý

Địa Lý 

3

Đại Số

Lịch Sử

Đại Số

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

4

Lịch Sử

Lịch Sử

Vật Lý

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hình Học

5

Lịch Sử

 

Vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng/Xưởng

 

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

P.5

Chiều

1

Anh văn

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

2

Anh văn

(Cô Thanh)

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

3

Vẽ KTNM

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

4

Vẽ KTNM

Vẽ KTNM

Thiết bị may

 

Thiết bị may

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thầy Hớn)

(Thầy Hớn)

(Cô Hồng)

 

(Cô Hồng)

 

 

Thông báo mới

Liên kết website

Hình ảnh